scroll-top.svg

Betingelser for utleie

Gjennom å ta i bruk appen Krinsen, bekrefter du at du har lest og vil overholde disse reglene. Du bør derfor lese gjennom dem nøye før du leier eller leier ut en parkeringsplass gjennom appen.

Krinsen er en app for deling av en arealbaserte ressurser. Den formidler en transaksjon mellom:

  • deg som har en plass eller et rom som de ønsker å leie eller låne ut hele eller deler av døgnet (utleier)
  • deg som ønsker å låne eller leie plassen eller rommet (leietaker)

Krinsen er bygget og vedlikeholdt av Infracity AS.

For utleier

Som utleier må du fysisk disponere plassen eller rommet du leier ut, enten ved at du selv eier plassen eller at du har uttrykt tillatelse fra eier. Du forplikter deg til at plassen er tilgjengelig og disponibel for leietaker innenfor de tidsrammene som du setter. Bruk av plassen eller rommet kan ikke være i strid med lover og regler for opphold eller bruk. Utlåner/utleier plikter å opplyse leietaker om regelverk knyttet til bruk som f.eks brannsikkerhet, støy mv.

Du kan ikke låne eller leie bort arealer til oppbevaring av farlige objekter som kan medføre brannfare. eksplosjonsfare etc.

Det er heller ikke tillatt å låne bort eller leie ut arealer til varig opphold eller overnatting. Det er heller ikke tillatt å låne eller leie ut plass der konstruksjoner eller omgivelser kan medføre fare for helse og sikkerhet.

Dette er ikke en utfyllende oversikt over hva som er tillatt å leie ut eller ikke. Ved tvil bør du kontakte brukerstøtte.

Du kan selv bestemme pris og tilgjengelige perioder for plassen. Plassen kan når som helst slettes, men du forplikter deg likevel til å holde plassen tilgjengelig for eksisterende ikke fullførte reservasjoner.

Sikring/låsing av plassen/rommet i forkant og etterkant av utlån må besørges av utlåner/eier etter avtale.

For leietaker

Som leietaker forplikter du deg til å forlate plassen/rommet etter tiden du har reservert, utløper. Plassen/rommet skal etterlates som du fant den. Det skal ikke hensettes gjenstander (som sykkel el.l) utenom den tiden du har reservert plassen. Dersom det oppstår skader på eller i forbindelse med plassen som en følge av leietakers bruk, skal dette betales av leietaker til utleier for kostpris.

Dersom du låner eller leier plassen på vegne av andre, vil du selv bli holdt ansvarlig på deres vegne i eventuelle tvister. Fremleie er ikke tillatt.

Dersom leietaker benytter plassen eller rommet lenger enn det er betalt for, vil Infracity på vegne av eier kunne bøtelegge denne bruken. Om gjenglemt utstyr, kjøretøy e.l. ikke flyttes, eller det ikke lykkes å komme i kontakt med eier kan dette fjernes, og tilleggsgebyr vil ilegges. Leietaker kan utvide tidspunktet for leie, dersom plassen er ledig og disponibel. Da opprettes en ny avtale.

Tvister

Dersom det oppstår en tvist rundt bruk av plass, betaling eller andre forhold skal dette løses mellom eier og leietaker. Infracity er ikke part i saken, og kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelt mislighold eller skade. Infracity vil likevel kunne bistå med uthenting av data og annen informasjon som er relevant for partene, ved for eksempel fjerning av hensatte gjenstander eller kjøretøy, mm.

Infracity er ansvarlig for transaksjonen og fasilitere kommunikasjon for utlån/utleie, men ikke for bruk. Regelverk for bruk og sikkerhet skal besørges av den som låner/leier ut plass.

Infracity forbeholder seg retten til å uten varsel utestenge brukere som ikke overholder disse betingelsene.

Generell bruk

Infracity forbeholder seg retten til å fjerne brukere som uttrykker hatmeldinger, oppfører eller uttrykker seg upassende, eller bedriver hets av personer eller grupper gjennom plattformen.

I tilfeller der man legger ut innhold, bilder mv, skal innholdet ikke være upassende eller støtende, eller inneholde personopplysninger eller innhold som ikke er relevante for utlånet/utleie. Infracity forbeholder seg retten til å fjerne innhold som oppfattes å være i strid med disse retningslinjene, og forbeholder seg retten til å fjerne brukere som legger ut innhold som er i strid med retningslinjene.

infracity_logo_black.png