scroll-top.svg

Personvernerklæring

Infracity AS som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Infracity AS har som mål å forbedre miljø og samfunn gjennom å forbinde by, bygg og mennesker gjennom teknologi. Gjennom våre tjenester vil vi derfor få tilgang til personopplysninger hos de som velger å bruke våre tjenester. Disse plikter vi å behandle på en sikker måte, slik at vi opprettholder tilliten og personvernet til våre brukere.

I den grad vi samler personopplysninger vil disse være konfidensielle og vil ikke formidles til noen tredjepart uten at de er anonymiserte. Unntaket for dette vil være mellom utleier/utlåner og kunde der det foreligger mislighold eller annen gyldig grunn til at man skal kunne utlevere kontaktinformasjon for å løse eventuelle tvister.

Dette dokumentet gir deg et sammendrag av hvilke opplysninger vi innhenter, hvorfor vi innhenter dem, hvem de kan bli delt med og hvordan du kan utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål rundt dette kan du ta kontakt med oss. Du kan når som helst rette eventuelle bekymringer eller klager til den nasjonale personvernmyndigheten Datatilsynet.

Formålene Infracity AS bruker dine personopplysninger til

For våre produkter og tjenester, bruker vi i Infracity AS dine personopplysninger til følgende formål:

  • Vi tilbyr en digital markedsplass for arealbaserte ressurser der forbrukere kan kommunisere og handle direkte med andre privatpersoner og næringsdrivende.
  • Vi administrerer betalinger gjennom denne plattformen gjennom tredjepart, som forvalter betalingsopplysninger.
  • Vi sørger for sikkerheten på våre nettsteder og tjenester ved hjelp av data og personopplysninger for å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, regelbrudd og misbruk.

Kategoriene med personopplysninger som behandles av Infracity AS

Hvordan din personlige informasjon deles med andre:

PersonopplysningskategoriBeskrivelseKilde
Grunnleggende profilinformasjonNavn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og andre opplysninger som du legger til profilen din. I noen tilfeller er det nødvendig å registrere fødselsnummer i forbindelse med betaling.Direkte fra brukeren når det lages eller oppdateres en konto. I noen tilfeller bruker vi tredjepartskilder, som Stripe, for å sjekke og komplettere profilinformasjon.
Betaling: Finansiell og informasjon om ordreKjøpshistorikk og detaljer (tid, dato og produktinformasjon), inkludert informasjon om særskilte produktkjøp, mottatt betalingDirekte fra brukeren, via registrert betalingsaktivitet og via tredjepart, som Stripe, for informasjon om kundedemografi.
Informasjon vi mottar fra andreInformasjon i form av brukergenerert innhold, tips, varsler, forespørsler og tilbakemeldinger vi mottar fra andre brukere eller tredjeparter.Offentlige eller private virksomheter og andre brukere av våre tjenester.
Brukergenerert innholdBeskrivelser og samtaler registrert i forbindelse med opprettelse av plasser og interaksjon med potensielle brukere av plassen.Direkte fra brukeren.
Atferdsmessig og teknisk informasjonEnhetsidentifikatorer, informasjonskapsel-identifikatorer, nettverksadresse-identifikatorer (IP-adresse), brukerens nettleserhistorikk og lese- og handlingshistorikk (klikk og innhold fra brukere). Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet.
PosisjonsdataGPS-data og IP-adresser knyttet til posisjonsdata.Direkte fra brukeren eller fra brukerens enhet.
Antagelser om våre brukereSlutninger om interesser og brukerpreferanser, sannsynlige steder, sannsynlig demografi.Våre antagelser om brukeradferd og teknisk informasjon vurdert over tid, samt fra grunnleggende profilinformasjon.

Overføring av data utenfor EU/EØS

Dersom Infracity AS er behandlingsansvarlig og benytter databehandlere som er lokalisert utenfor EU/EØS, gjør vi det kun i de tilfeller der

  • vi anser stedet vi overfører til og mottakeren for å være tilfredsstillende i henhold til reglene fastsatt i GDPR, eller
  • overføringen skjer i henhold til standard kontraktsklausuler som EU-kommisjonen har definert for å regulere slike overføringer i henhold til GDPR

Oppbevaring av data

Infracity AS har en generell regel om at vi bare beholder brukerens personopplysninger så lenge som vi må for å utføre formålet personopplysningene ble innhentet for. Vi må ha kommunisert disse formålene til våre brukere og vi må kunne påvise at vi har et relevant behandlingsgrunnlag før behandlingen starter.

Vi lagrer profilinformasjon knyttet til brukerens konto så lenge brukeren har et aktivt abonnement eller så lenge de bruker kontoen til å få tilgang til en våre tjenester. Betaling- og informasjon om ordrer lagres så lenge du har en konto og for øvrig i henhold til regler som følger av norsk lov (feks regler om regnskap- og bokføring).

Innenfor for vår legitime interesse skaper vi anonymiserte datasett for statistikk- og analyseformål. Siden slike data ikke er egnet til å identifisere enkeltpersoner, har vi heller ikke noen bestemte lagringsperioder for data som behandles for statistikk- og analyseformål.

Dine rettigheter som bruker og som den registrerte

Brukere har juridisk definerte rettigheter knyttet til deres personopplysninger. Infracity AS er forpliktet til å bistå brukerne med å få tilgang til og utøve disse rettighetene. Tabellen under viser deg som bruker dine rettigheter.

Rettigheter som bruker eller registrertHvordan få tilgangMer informasjon
Retten til å bli informertVi jobber for full åpenhet om all behandling av personopplysninger. Informasjon publiseres i denne personvernerklæringen. Vi vil fortløpende gi tilgang til relevant informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i våre brukergrensesnitt, slik at våre brukere er fullt klar over hva vi gjør med deres opplysninger.Personvernerklæringen vises i alle våre tjenester. Vi vil også gjøre den tilgjengelig når vi innhenter informasjon fra enkeltpersoner og i andre sammenhenger hvor vi mener brukere kan dra nytte av eller forvente å finne denne informasjonen.
Retten til tilgang / retten til dataoverføringBrukere har tilgang til en fullstendig elektronisk kopi av alle personopplysninger Infracity AS har om dem, disse kan fås ved personlig etterspørsel.Brukeropplysninger vil i stor grad være oppført under profil, men kan i tilfeller bli utlevert til bruker gjennom direkte forespørsel.
Retten til rettingBrukeren kan når som helst rette på og oppdatere profilinformasjon ved å gå inn på sin konto. Dersom en bruker tror vi oppbevarer annen informasjon om dem som trenger å rettes, bør de kontakte brukerstøtte.Brukere har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin konto.
Retten til slettingEn bruker kan når som helst be om sletting av de personopplysningene om dem som Infracity AS har lagret. Dette gjøres ved direkte forespørsel. Vi bemerker at det i visse tilfeller vil være nødvendig for oss å beholde særskilte opplysninger etter at en bruker har bedt om sletting, av hensyn til rettslige forpliktelser eller for å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet og misbruk av tjenestene våre.Brukere har tilgang til brukergrensesnittet for administrering i sin konto.
Retten til å begrense behandling og retten til å nekte behandlingBrukere kan kontakte brukerstøtte og be om begrensning eller si nei til enhver annen type behandling. Mer informasjon om dine rettigheter til begrensning av behandling finner du på Datatilsynets sider om emnet.Brukere kan kontakte brukerstøtte.
Retten til å hindre automatiske avgjørelser som har juridiske eller lignende følger.Infracity AS tar ikke automatiske avgjørelser om våre brukere som har noen juridiske eller lignende følger.Hvis du har bekymringer om mulige automatiske avgjørelser som du tror berører deg på en juridisk eller lignende måte, vennligst kontakt brukerstøtte.

Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, eksempelvis ved å legge ut plasser, vil vi vurdere å slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet og når det er nødvendig. Foresatte kan kontakte oss vi brukerstøtte.

Kontakte Infracity, personvernansvarlig eller sende klage til Datatilsynet

Infracity tar personvernet til våre brukere på alvor. Hvis du har et spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss gjennom brukerstøtte. Infracity forplikter seg på å svare på henvendelser så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med våre personverntjenester eller med vår behandling av personopplysninger, kan du når som helst henvende deg til relevante myndigheter, i de fleste tilfeller Datatilsynet i Norge eller, for behandling relatert til informasjonskapsler (cookies), til NKOM.

Selskapsinformasjon for Infracity:
Infracity AS
Org.nr. 923 308 601

Adresse:
Krokatjønnveien 11C
5147 Fyllingsdalen

infracity_logo_black.png